Taloudellisen kunnon tukija

yellow_kaj2Kaj_Kunnontukija_vari

Yrityksen kunnon tukija

Olen kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Ammattitaitoni pohjautuu monipuoliseen kokemukseen taloushallinnon alalta. Sujuva ja mutkaton yhteistyö on toimintani perusta. Tarjoan hyvän tilintarkastustavan mukaista laadukasta tilintarkastuspalvelua pk-alan yrityksille, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille sekä yhdistyksille. Tilintarkastuslaki ohjaa työtäni suorittamaan sen ammattitaitoisesti, rehellisesti, objektiivisesti ja huolellisesti.

Pitkä kokemus tilitoimistoyrittäjänä antaa laajan ja monipuolisen perustan toisen yrittäjän asioiden ja tilanteen ymmärtämiseen. Työni lähtee asiakkaan tarpeista ja toiveista ja uskon henkilökohtaisen palvelun voimaan. Tilintarkastuksen aikana keskityn asiakkaani liiketoiminnan ymmärtämiseen sekä liiketoimintaan liittyvien riskien arviointiin ja tietojen luotettavuuteen. Tämän tuloksena laadin tarkastussuunnitelman, toteutan tarkastuksen ja työni tuloksena syntyy tilintarkastuskertomus.

tilikuva

Tilintarkastus- ja neuvontapalvelut

Tilinpäätöksen tarkastamisen tavoitteena on selvittää, antaako tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan tuloksesta ja sen muodostumisesta sekä kirjanpitovelvollisen taloudellisesta asemasta. Lakisääteisen tilintarkastuksen yhteydessä käyn lävitse mm. yhteisön sisäistä valvontaa, liiketoimintaa, riskejä, tietojärjestelmien tuottamia tietoja sekä veroasioita. Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu myös osakeyhtiölain edellyttämien hyväksytyn tilintarkastajan lausuntojen ja todistuksien antaminen sekä lakiin tai viranomaispäätöksiin perustuvien lausuntojen antaminen. Tilintarkastaja toimii siis yhteisön taloudellisen informaation oikeellisuuden varmentajana.

Palvelutarjontaani kuuluvat myös:

  • Kirjanpidon, yhtiöoikeuden ja verotuksen asiantuntijana toimiminen
  • Yrityspalvelut; yhtiöiden perustamiseen, yhtiömuodon muutoksiin, yhtiön purkamiseen ja kaupparekisteriasiointiin liittyvät toimeksiannot
  • Liikkeenjohdon ja taloushallinnon asiantuntijapalvelut

Yhteydenotot ja lisätiedot:

Omavalmentaja-tilintarkastaja, Kaj Erlund, +358 400 443283, kaj.erlund@eloonverkosto.fi


all_colors Paluu etusivulle


musta info@eloonverkosto.fi musta