Yksilön psykoterapiapalvelut

blue_leena

Yksilöterapia

Terapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä kuten masennusta, ihmissuhdevaikeuksia, ahdistusta, jännitystä, uupumusta, sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä pelko- ja jännitystiloja, sekä elämän muutostilanteisiin ja kehityksellisiin vaikeuksiin.

Yksilöterapian tavoitteena on, että asiakas alkaisi ymmärtämään itseään paremmin ja tulemaan tietoiseksi haitallisten toimintatapojen ja oireiden taustalla olevista usein tiedostamattomista puolista, mitkä vievät kohtuuttomasti voimavaroja. Yksilöterapia vaikuttaa aina myös ympäristöön, jolloin muutokset vuorovaikutustilanteissa lisääntyvät.

Henkilökohtaisen arviokäyntien aikana kartoitetaan asiakkaan nykyinen elämäntilanne ja ongelma-alueet, arvio hoitomuodon sopivuudesta sekä määritellään terapiaistuntojen tiheys ja terapian kesto.

Yksilöterapiapalvelut:

  • kriisikeskustelut 1-5 kertaa
  • lyhytkestoiset 1-10 kertaa terapiat
  • pidempikestoiset psykoterapiaprosessit
  • pariterapia

Psykoterapiapalvelut Tmi Leena Tåg, Leena Tåg, gsm: +358 45 639 8848, s-posti: leena.tag@eloonverkosto.fi, www.leenatag.fi


all_colors Paluu Psykoterapiapalvelut Tmi Leena Tåg:n etusivulle

all_colors Paluu Eloon-verkoston etusivulle